Bởi {0}
logo
Shanghai Leenol Industrial Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Doanh thu chống tĩnh và bao bì lưu trữ, bao bì vỉ chân không, đồ nội thất phòng thí nghiệm nhà máy chống tĩnh điện, sản phẩm bao bì xốp, vật tư phòng sạch
Years in industry(12)Suppliers fortune 500 companiesFinished product inspectionRegistered trademarks (2)